Ποιοί είμαστε

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου είναι ένας επαγγελματικός –
επιστημονικός σύλλογος που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και ιδρύθηκε στις 15
Νοεμβρίου 2001, από απόφοιτους του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοποί του Συλλόγου είναι η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και
η επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του, η εξύψωση και προώθηση των
επιστημονικών ενδιαφερόντων των μελών του, τη συμβολή στη βελτίωση του
επιπέδου σπουδών του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, η
θεσμική διεύρυνση της θεατρικής παιδείας, η συνεργασία, η ανάπτυξη φιλικών
σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των μελών του Συλλόγου, όσο
και με τις υπόλοιπες ομοειδείς οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που
έχουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η εγγραφή είναι 5 ευρώ και η ετήσια συνδρομή 10 (5 ευρώ για άνεργους). Με την
ανανέωση της συνδρομής σας λαμβάνετε ατέλεια ελεύθερης (ή μειωμένης) εισόδου
σε θέατρα και εγγράφεστε στη mailing list του συλλόγου προκειμένου να λαμβάνετε
νέα και ανακοινώσεις μας.

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016:
Πρόεδρος:
Χαρά Λιόλιου
Αντιπρόεδρος:
Λήδα Αγοραστού
Γραμματέας:
Αγάπη Γκιούνα
Ταμίας:
Ελένη Παπαγεωργίου
Τακτικό μέλος:
Ειρήνη Ζώη
Αναπληρωματικά Μέλη:
Θωμαή Ουζούνη
Αμαλία Κοντογιάννη
Ευαγγελία Σταμάτη