Κάλεσμα εκπαδευτικών συλλόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 17/09/2018

Καλούμε όλους τους συλλόγους εκπαιδευτικών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε παράσταση διαμαρτυρίας, ζητώντας να στηρίξουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91.01, Π.Ε.91.02) της συγκεκριμένης περιοχής στο δίκαιο αίτημά τους για επανατοποθέτησή τους σε σχολείο της προτίμησής τους. Πολλοί από αυτούς δέχτηκαν κατάφωρη αδικία, όταν στις 12/09/2018 τοποθετήθηκαν σε σχολεία είτε χαμηλά στις προτιμήσεις τους είτε που δεν τα είχαν δηλώσει καν, καθώς από τα αρχικώς αναρτημένα από τη διεύθυνση κενά , δεκατρία (σύνολο 40 σχολεία) δεν λήφθηκαν υπ’όψιν από το ΠΥΣΠΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Ως εκ τούτου, οι αδικηθέντες εκπαιδευτικοί έχουν καταφύγει. σε αίτηση άμεσης επανατοποθέτησης, αφού οι δηλώσεις προτιμήσεών τους συμπληρώθηκαν βάσει των αρχικών δεδομένων.

Καλούμε επίσης το ΔΣ της ΔΟΕ να στηρίξει με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό τρόπο τους εν λόγω αδικηθέντες συναδέλφους.

Ζητάμε από τους συλλόγους να μας συνδράμουν στο δίκαιο αίτημά μας, προτείνοντας, μάλιστα, εκείνοι τον τόπο και τον άμεσο χρόνο της συγκέντρωσης στο κάλεσμά μας.

Για την αποφυγή ανάλογων προβλημάτων στο μέλλον, ζητάμε:
-Μόνιμους διορισμούς για όλους
-Ανάθεση των μαθημάτων ειδικοτήτων αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς του αντίστοιχου κλάδου

Με εκτίμηση,
οι εκπαιδευτικοί Θεατρικής Αγωγής Αν.Θεσσαλονίκης