Επιστολή για τη Θεατρική Αγωγή

LogoTENet-Gr (600 x 200)

Μετά από επικοινωνία του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, έναν φορέα με πολυετή πείρα και παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης με τον οποίο έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε συστηματικά, στάλθηκε από μέρους τους επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας επισημαίνοντας «την ελάχιστη παρουσία του Θεάτρου τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».

Ένα κείμενο που αξίζει να διαβαστεί και να διαδοθεί. Τους ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση.

Αθήνα, 10-10-2017

Προς: Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κο Κώστα Γαβρόγλου

Κοιν.:
-Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
-Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το ΔΣ του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σας απευθύνει την παρούσα επιστολή, προκειμένου να επισημάνει την ελάχιστη παρουσία του Θεάτρου τα τελευταία χρόνια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Παρά την αποδεδειγμένη, σε διεθνείς και ελληνικές έρευνες, συμβολή της τέχνης του Θεάτρου στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, στην ανθρωπιστική παιδεία, στην καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη και στη διαπολιτισμική προσέγγιση θεμάτων πολιτισμικής ετερότητας, η τελευταία δεκαετία σημαδεύεται στην Ελλάδα από τη φθίνουσα πορεία του Θεάτρου στο σχολείο. Και ενώ το επιστημονικό πεδίο «Θέατρο στην Εκπαίδευση», που αντιλαμβάνεται το θέατρο ως μορφή τέχνης, ως εργαλείο μάθησης και ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης, διευρύνεται διεθνώς, το Θέατρο είναι σήμερα σχεδόν ανύπαρκτο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Πρόσφατα, με την κατάργηση του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, υποβαθμίστηκε η θέση του και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως επακόλουθο, για τα παιδιά μετά την ηλικία των δέκα ετών η θεατρική εκπαίδευση στη χώρα μας περιορίζεται σε κάποια σχολεία, όπου εκπαιδευτικοί, βασισμένοι στο μεράκι τους και στη διαρκή προσπάθειά τους για επιμόρφωση, οργανώνουν θεατρικά εργαστήρια, δημιουργούν με τους μαθητές θεατρικές παραστάσεις, χρησιμοποιούν τη θεατρική τέχνη στο μάθημά τους και υλοποιούν προγράμματα που αξιοποιούν το Θέατρο.

Η κατάσταση, ωστόσο, που επικρατεί στη χώρα μας βρίσκεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις διεθνών οργανισμών που αποδίδουν στο Θέατρο στην Εκπαίδευση σημαντικό ρόλο, ως μέσου για την καλλιέργεια της ανθρωπιστικής παιδείας και τη διατήρηση της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Η προάσπιση οποιασδήποτε μορφής τέχνης στην εκπαίδευση έχει κωδικοποιηθεί σε διεθνή κείμενα, όπως ο Οδικός Χάρτης για τις Τέχνες στην Εκπαίδευση (Διεθνές Συνέδριο, Λισσαβώνα, UNESCO, 2006) και η Ατζέντα της Σεούλ (UNESCO, 2010). Το Θέατρο αγκαλιάζει όλες τις τέχνες και μέσω του ιδιαίτερου επιστημονικού πεδίου »Θέατρο στην Εκπαίδευση» ενισχύει νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και δίνει χρήσιμα εργαλεία, ώστε να συντελείται η εκπαιδευτική διαδικασία βιωματικά, ομαδοσυνεργατικά και με σεβασμό στον εαυτό και στον «άλλο». Είναι ένα πολύτιμο παιδευτικό μέσο, τη θέση του οποίου οφείλει η Πολιτεία να εδραιώσει και να υποστηρίξει.

Παραθέτουμε μέρος της Διακήρυξης για το Θέατρο στην Εκπαίδευση που ψηφίστηκε το 2010 στην Αθήνα από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA EUROPE), θεωρώντας ότι αναφέρει κάποια μόνο αντιπροσωπευτικά οφέλη από το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

«Ο άνθρωπος που αναπτύσσεται ως ολότητα, ως σώμα, μυαλό και ψυχή,
μπορεί να κρίνει την πραγματικότητα, να αντιτεθεί σε κάθε είδους προσβολή και
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Αυτόν
τον άνθρωπο προσπαθεί να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει το θέατρο/δράμα
στην εκπαίδευση, γιατί μόνο έτσι μπορεί να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα για έναν
καλύτερο κόσμο. Αυτόν τον καλύτερο κόσμο θέλουμε να αφήσουμε ως κληρονομιά
στις επόμενες γενιές».

Το Πανελλήνιο Δίκτυo για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι επιστημονική ένωση που αριθμεί σήμερα 850 μέλη: εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, καλλιτέχνες και θεατροπαιδαγωγούς. Έχει δεκαεννέα χρόνια εμπειρία στην προώθηση του Θεάτρου στην Εκπαίδευση και ευρύτατες συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προτάσσοντας το παραπάνω απόσπασμα και την επιχειρηματολογία για την αξία του Θεάτρου στο σχολείο, απευθυνόμαστε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ζητώντας την ενίσχυση της θέσης του Θεάτρου στην εκπαίδευση, την εισαγωγή του σε όλες τις βαθμίδες, την αξιοποίησή του με όλους τους δυνατούς τρόπους και την επαναφορά του στις τελευταίες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την πεποίθηση ότι έτσι θα ικανοποιηθεί το κοινό μας όραμα για μια σύγχρονη εκπαίδευση για όλους.

Με εκτίμηση
Για το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Χαρά Τσουκαλά         Χριστίνα Κρίθαρη
Πρόεδρος ΔΣ            Γενική Γραμματέας

Η επιστολή σε pdf εδώ