Κάλεσμα του Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου για ψήφισμα εναντίον της εγκυκλίου

Συνάδελφοι/ισσες

Αρχές Ιουλίου κυκλοφόρησε εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε δασκάλους (με μικρή ή μεγάλη επιμόρφωση) να διδάσκουν το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής σε περίπτωση αδυναμίας στελέχωσης από ΠΕ32 ή 18.41.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου θεωρεί οτι κάτι τέτοιο υποβιβάζει τις σπουδές των συναδέλφων μας και υποβαθμίζει την ποιότητα της διδασκαλίας του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής.

Παρακάτω παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση του συλλόγου μας και παρακαλούμε να την προωθήσετε στους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών α/βάθμιας και β/βάθμιας στους οποίους ανήκετε ή έχετε πρόσβαση, προς ενημέρωση όλων των κλάδων εκπαιδευτικών, με την προτροπή να προχωρήσουν με τη σειρά τους σε ψηφίσματα συμπαράστασης.

Μόνο με τη δική μας κινητοποίηση θα παραμείνει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στην εκπαίδευση και στο υψηλό επίπεδο που μόνο οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ32 και 18.41 μπορούν να εξασφαλίσουν.

Σχετικά με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της Θεατρικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία.

Ο Σύλλογος αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ., μετά από πλήθος άλλων φορέων καταγγέλλει με τη σειρά του την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να αναθέτει σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία.

Η εν λόγω εγκύκλιος μιλάει αόριστα για την αισθητική ανάπτυξη που προσφέρει το μάθημα καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι αυτό πρέπει να διδάσκεται από κατάλληλα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, ανακοινώνει ότι, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα στελέχωσης του σχολείου με εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 32 ή του κλάδου 18.41, το διδακτικό αντικείμενο της Θεατρικής Αγωγής θα μπορούσε να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70 με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή κατόχους επιμορφωτικών σεμιναρίων (ετήσιας, αλλά και μικρότερης διάρκειας) πάνω στη Θεατρική Αγωγή.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου θεωρεί δεδομένο ότι η Θεατρική Αγωγή σαφώς και πρέπει να διδάσκεται από καταρτισμένους πάνω στο αντικείμενο εκπαιδευτικούς, που όμως δεν είναι άλλοι από τους αποφοίτους τμημάτων θεατρικών σπουδών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΠΕ32) ή αποφοίτους δραματικών σχολών αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού (18.41). Οι συνάδελφοι δάσκαλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σχετικών με τη Θεατρική Αγωγή δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτελούν επιλογή του Υπουργείου. Αν συνέβαινε αυτό, τότε πολλοί από εμάς θα μπορούσαν να διδάξουν πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα «μπαίνοντας σε ξένα χωράφια». Όσο αφορά στην ανάθεση του μαθήματος σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν απλώς παρακολουθήσει σεμινάρια, θεωρούμε ότι έτσι όχι μόνο υποβαθμίζεται το αντικείμενό μας και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής, αλλά διακυβεύεται η ισχύς των πτυχίων μας. Τονίζουμε βέβαια, ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός θεατρολόγων και αποφοίτων δραματικών σχολών, ικανός να καλύψει όλα τα σχολεία της χώρας, ώστε να μην καταφύγει κανένας Σύμβουλος ή Διευθυντής Εκπ/σης στην επιλογή συναδέλφων ΠΕ70.

Τέλος, επισημαίνουμε πως ενώ το μάθημα διδάσκεται εδώ και περίπου 10 χρόνια, ακόμη δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι σχολικοί σύμβουλοι γι’ αυτό (ενώ αντίστοιχα υπάρχουν για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος) κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην μπορούν να καταγραφούν και να συζητηθούν ούτε τα προβλήματα αλλά ούτε και οι καινοτόμες δράσεις που προκύπτουν από τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής. 

Απαιτούμε:

Την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου για τη διδασκαλία του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής Την αναβάθμιση του μαθήματος με πρόσληψη Ειδικών Σχολικών Συμβούλων

Καλούμε

τους συναδέλφους: να ενημερώσουν τους τοπικούς συλλόγους σχετικά με την εγκύκλιο να προχωρήσουν στη σύνταξη ψηφίσματος εναντίον της.

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.